between

"between" | mixedmedia on wood | (c) christian plep 2019

"innere ordnung" | mixed media on cardboard | 52 x 58 cm | (c) christian plep 2018

"the garden" | mixed media | 22 x 18 x 9 cm | (c) christian plep 2018

"at first light (1)" | mixed media | 160 x 120 cm | (c) christian plep 2017

 

 

find more works on instagram